Am y'r Arddangosfa

Agorodd ein Harddangosfa Ddigidol ym mis Chwefror 2014. Wedi’i lleoli yn Neuadd y Sir, mae ein hyb newydd sbon yn rhoi profiad "ymarferol" o'r technolegau a'r offer newydd i Fusnesau Caerdydd.   Weithiau, y ffordd hawsaf o ddysgu am dechnoleg newydd a deall sut y gall fod o fudd i'ch busnes yw drwy ei gweld â'ch llygaid eich hun.  Rydym hefyd wedi creu ystafell gyfarfod a chyfleusterau cynadledda modern o’r radd flaenaf. 

Caiff y dechnoleg ei defnyddio i ddangos y cyfleoedd gwych y bydd cysylltedd cyflym yn eu cynnig i fusnesau.   Byddwn yn gallu cynnig cyngor ar Gynllun Talebau Cysylltedd Caerdydd a’ch helpu â'r broses ymgeisio.


showcase picture

Twitter icon
Latest Tweets
RT 5G is set to enable equal access to the opportunities that come from faster connectivity. Here's how #WIREDPartner