Am y'r Arddangosfa

Agorodd ein Harddangosfa Ddigidol ym mis Chwefror 2014. Wedi’i lleoli yn Neuadd y Sir, mae ein hyb newydd sbon yn rhoi profiad "ymarferol" o'r technolegau a'r offer newydd i Fusnesau Caerdydd.   Weithiau, y ffordd hawsaf o ddysgu am dechnoleg newydd a deall sut y gall fod o fudd i'ch busnes yw drwy ei gweld â'ch llygaid eich hun.  Rydym hefyd wedi creu ystafell gyfarfod a chyfleusterau cynadledda modern o’r radd flaenaf. 

Caiff y dechnoleg ei defnyddio i ddangos y cyfleoedd gwych y bydd cysylltedd cyflym yn eu cynnig i fusnesau.   Byddwn yn gallu cynnig cyngor ar Gynllun Talebau Cysylltedd Caerdydd a’ch helpu â'r broses ymgeisio.


showcase picture

Twitter icon
Latest Tweets
@WGEconomy @WelshGovernment @cardiffcouncil Residents and Businesses can check Broadband coverage information for t… https://t.co/qQ2HuRxC3Q