Amdanom Ni

Mae tîm Caerdydd Ddigidol yn rhan o Wasanaeth Datblygu Economaidd Cyngor Caerdydd yn Neuadd y Sir, Bae Caerdydd.

 

Dinasoedd Uwch-Gysylltiedig

Yn 2012, cyhoeddodd y Canghellor George Osborne y byddai Caerdydd yn un o 10 dinas 'uwch-gysylltiedig' gyntaf y DU, fel rhan o fuddsoddiad gwerth miliynau gan y Llywodraeth mewn band eang tra chyflym. Nod y rhaglen yw creu dinasoedd 'uwch-gysylltiedig' ledled y DU, gan gynnig band eang cyflym a dibynadwy o ansawdd uchel i fusnesau erbyn 2015.

A oes ei angen arnom mewn gwirionedd? Yr ateb syml yw 'oes'. Mae technoleg ddigidol yn tyfu'n gyflym iawn. Mae band eang cyflym bellach yn ofyniad hanfodol ar gyfer busnesau modern, mae twristiaid yr 21ain ganrif yn disgwyl gwasanaethau sy'n perthyn i'r 21ain ganrif, ac mae preswylwyr bob amser am wella eu cysylltedd.

Er nad oes mynediad i'r rhyngrwyd bobman yng Nghaerdydd, mae'n un o ddinasoedd mwyaf cysylltiedig y DU. Disgwylir i'r £8m a ddyfarnwyd i Gaerdydd o Gronfa Band Eang Trefol (CBET) y Llywodraeth roi hwb i gystadleurwydd economaidd y ddinas a chau'r bwlch digidol drwy annog twf, denu busnesau, cynyddu cyflogaeth a thrawsnewid y ffordd y mae gwasanaethau cysylltedd cyflym yn cael eu defnyddio a'u cynnig. Rydyn ni am i Gaerdydd fod yn ddinas ddigidol o'r radd flaenaf erbyn 2015.

Twitter icon
Latest Tweets
@WGEconomy @WelshGovernment @cardiffcouncil Residents and Businesses can check Broadband coverage information for t… https://t.co/qQ2HuRxC3Q