Arddangosfa Caerdydd Ddigidol

Disgwylir i'r Arddangosfa Ddigidol agor ym mis Chwefror 2014. Yn Neuadd y Sir, bydd ein hyb newydd sbon yn rhoi profiad "ymarferol" o'r technolegau a'r offer newydd i Fusnesau Caerdydd. Weithiau, y ffordd hawsaf o ddysgu am dechnoleg newydd a deall sut y gall fod o fudd i'ch busnes yw drwy ei gweld â'ch llygaid eich hun. Byddwn hefyd yn creu ystafell gyfarfod fodern a chyfleusterau cynadledda.

 

Caiff y dechnoleg ei defnyddio i ddangos y cyfleoedd gwych y bydd cysylltedd cyflym yn eu cynnig i fusnesau. Byddwn yn cynnig cyngor ar Gynllun Talebau Cysylltedd Caerdydd ac yn eich helpu â'r broses ymgeisio.

 

Bydd ein tîm cyfeillgar wrth law ac yn hapus i'ch helpu.

 

Showcase picture

Twitter icon
Latest Tweets
@WGEconomy @WelshGovernment @cardiffcouncil Residents and Businesses can check Broadband coverage information for t… https://t.co/qQ2HuRxC3Q