Astudiaethau Achos

 

Object Matrix Logo

Mae Object Matrix yn gwmni meddalwedd yng Nghaerdydd. Mae'r cynnyrch llwyddiannus Matrixstone wedi cael ei ddefnyddio ym maes cynhyrchu ers 2006 gan ddarlledwyr, banciau, rhwydweithiau dosbarthu cynnwys a chyfleusterau ôl-gynhyrchu.

"Mae gan Object Matrixc, sy'n gwmni meddalwedd yn Nhŷ Southgate yng nghanol Caerdydd, gysylltiadau trafnidiaeth gwych â gweddill y DU. Fodd bynnag, bydd band eang cyflym iawn drwy gynllun CaerdyddDdigidol.net yn gwneud gwahaniaeth enfawr i sut y gallwn wneud cyflwyniadau gwerthu a chynnig cymorth a data technegol, nid yn unig i'r DU ond i gwsmeriaid ledled y byd." 

Dywedodd Jonathan Morgan, y Prif Weithredwr

 


 

Business in focus logo“Mae’r cynllun yn wych. Cyn hyn roedd yn rhy ddrud dod â band eang cyflymder uchel i’r adeilad. Bellach, diolch i’r arian hwn, mae gennym gysylltiad cyflym iawn a fydd yn trawsnewid y ffordd mae ein tenantiaid yn gweithio, ac yn apelio i denantiaid posibl”.

Dywedodd Gareth Jones, Rheolwr Eiddo ‘Business in Focus


Intapeople logo"Fel busnes, rydym yn rhannu’r Rhyngrwyd rhwng 30 aelod o staff a arferai wneud y cysylltiad yn araf ofnadwy.”  Ychwanegodd, “Ers gosod y cysylltiad cyflym mae effeithlonrwydd staff wedi gwella’n sylweddol gyda thasgau fel lawrlwytho CVs a manteisio ar hysbysfyrddau sy’n cael eu gwneud yn llawer cynt. Gallwn nawr gynnal cyfweliadau fideo a fideo-gynadledda heb orfod poeni am waethygu’r cysylltiad i eraill. Mae’r cysylltiad newydd wedi gwella morâl ac ysgogiad staff yn sylweddol".

Dywedodd Rob Samuel, Rheolwr TG IntaPeople


Intapeople logo“Mae’r cysylltiad newydd wedi gwella morâl ac ysgogiad staff yn sylweddol gan nad ydynt yn aros i hysbysfyrddau na dogfennau CV agor i lawrlwytho. Bellach mae’r cysylltiad cyflym wedi’i osod yn IntaPeople ac rydym yn gweld y manteision ym mhob rhan o’r busnes sy’n rhoi cyfle i ni edrych ar systemau ac opsiynau newydd posibl yn y dyfodol”

Dywedodd Phil Handley, Cyfarwyddwr Gweithredol IntaPeople


The Maltings Logo“Yn ddiweddar cafodd The Maltings waith adnewyddu £3m arno, ac mae’n cynnig swyddfeydd moethus cyfoes sy’n cael eu hunanreoli a’u gwasanaethu’n llawn, a fydd yn gallu manteisio ar fand eang tra chyflym. Mae’r gwasanaeth Gigabit newydd y mae Spectrum Internet wedi paratoi’r adeilad at y dyfodol, sy’n sicrhau arbedion effeithlonrwydd enfawr i’n tenantiaid. Mae’r gwasanaeth yn cwblhau ein harlwy gwasanaethau cwbl gyfoes mewn adeilad o’r 19eg ganrif, ond hefyd yn denu diddordeb darpar denantiaid.”

Dywedodd Gareth Oram, Rheolwr Swyddfa The Maltings


“Mae ein datrysiad diwifr yn arbennig yn boblogaidd yng Nghaerdydd a gall ein rhwydweithiau gyrraedd hyd at 10km a all gysylltu swyddfeydd mewn lleoliadau gwahanol. Mae’n ddatrysiad arbennig o gost-effeithiol sy’n cynnig rhyngrwyd cyflym mewn adeiladau amldenant a pharciau busnes.”

Dywedodd Giles Phelps, y Rheolwr Gyfarwyddwr


the maltings logo"Pŵer i'r Bobl" - Sbectrwm Astudiaeth Achos Rhyngrwyd. Cliciwch yma am PDF (Yn agor mewn ffenestr newydd)
 
 
 

Twitter icon
Latest Tweets
@WGEconomy @WelshGovernment @cardiffcouncil Residents and Businesses can check Broadband coverage information for t… https://t.co/qQ2HuRxC3Q