Cyfnewidfa Rhyngrwyd Caerdydd

Agorwyd Cyfnewidfa Rhyngrwyd Caerdydd yn ffurfiol ym mis Hydref 2014 ac mae wedi lleoli ar lawr 14 o BT Stadium House, yng nghalon Ardal Fenter Canolog Caerdydd.

 

Mae'r rhan fwyaf o "groestorfannau rhyngrwyd mawr" y DU - neu Gyfnewidfeydd Rhyngrwyd - yn Llundain. Mae nifer fach y tu allan i Lundain, ond nid oes unrhyw rai yng Nghymru na De-orllewin y DU. Felly, er enghraifft, os bydd rhywun yng Nghaerdydd yn defnyddio'r Rhyngrwyd i gyfathrebu â rhywun arall yng Nghaerdydd, fel arfer bydd y data'n teithio o Gaerdydd i Lundain ac yn ôl i Gaerdydd oherwydd y diffyg cyfnewidfeydd. Mae'r rhan fwyaf o gyfathrebiadau y tu allan i'r DU yn dilyn llwybr tebyg, gan arwain at oedi a phroblemau o ran cadernid. Yn bwysig, mae hyn hefyd yn cynyddu costau i fusnesau cyfathrebu lleol a Darparwyr Gwasanaethau Rhyngrwyd (DGRh).

 

Mae hyn i gyd yn eithaf hen-ffasiwn. Mae angen gwelliant.

 

 

Bydd rhagor o wybodaeth ar gael yn fuan!

Twitter icon
Latest Tweets
@WGEconomy @WelshGovernment @cardiffcouncil Residents and Businesses can check Broadband coverage information for t… https://t.co/qQ2HuRxC3Q