Wi-Fi Bws Caerdydd

 

Fyddwch chi’n teithio ar fws yng Nghaerdydd rywbryd yn y dyfodol agos? Y tro nesaf y gwnewch hynny, gallwch gysylltu â Wi-Fi 4G AM DDIM!

 

Bydd y datblygiad diweddaraf yn cynnig Wi-Fi 4G AM DDIM i gymudwyr a theithwyr sy’n teithio ar fwy na 220 o gerbydau a ddarperir gan Fws Caerdydd ac Easy Way Travel sy’n teithio yng Nghaerdydd a’r cyffiniau a thros y ffin sirol i Gasnewydd.

 

Bydd y gwasanaeth newydd sbon yn cael ei gyflwyno fesul cam ar draws y fflyd gyfan yn ystod y ddeufis nesaf. Dechreuodd y gwaith o osod y gwasanaeth newydd heddiw a bydd yn cael ei gyflawni dan gontract gydag Icomera, a bydd hefyd yn cynnwys gwella’r wybodaeth a roddir i deithwyr.

 

Bydd y gwasanaeth newydd ar fysus Caerdydd yn galluogi cymudwyr i gysylltu â’r We Fyd-Eang am ddim, rheoli trafodion o ddydd i ddydd a chael gwybodaeth wrth iddynt deithio. Bydd hyn yn gwella’r profiad o deithio ar fws.

 

Cyhoeddir rhagor o wybodaeth y fuan o ran pa rifau bysus eraill y gosodwyd gwasanaeth newydd ynddynt.

Twitter icon
Latest Tweets
@WGEconomy @WelshGovernment @cardiffcouncil Residents and Businesses can check Broadband coverage information for t… https://t.co/qQ2HuRxC3Q